Informatie brandveiligheid

Waarom regelmatig schoorsteen vegen?

Jaarlijks telt Nederland ruim tweeduizend grote en kleine schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud

Bij het stoken(verbranden) van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag.

Vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, zorgen voor meer vervuiling. Uit de rook kan creosoot ontstaan, een aanslag die kan branden en een schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Camera Inspectie

Door middel van een geavanceerd camerasysteem kunnen wij de binnenkant van uw schoorsteen- of ventilatiekanaal bekijken. Het voordeel hiervan is dat we zonder hak- en breekwerk problemen zoals knelpunten, verstoppingen en asbest kunnen opsporen. Tevens kunnen we de opbouw van uw huidige schoorsteenkanaal bekijken.

  • Loopt het kanaal rond of vierkant?
  • Uit welk materiaal bestaat uw schoorsteenkanaal

Camera inspectie bij een verhuizing

Neemt u een schoorsteenkanaal in gebruik waarvan u de geschiedenis niet kent? Dan raden wij aan deze van tevoren na te laten kijken. Er kan bijvoorbeeld spraken zijn van scheurvorming of slechte voegen.

Met een camera-inspectie voorkomt u verrassingen.

Jaarlijks komen er nog vele schoorsteenbranden voor. De oorzaken zijn vooral achterstallig onderhoud, foutieve aansluitingen, of het stoken van een verkeerde brandstof. Bij een schoorsteenbrand heeft het rookkanaal flink te lijden. De temperaturen kunnen hierbij oplopen tot wel 700 °C. Uw schoorsteenkanaal kan hierdoor behoorlijk aangetast worden. Het gevolg hiervan is onder andere scheuren.

In de meeste gevallen werkt de brandweer met zwaar geschut om het vuur te doven, ook dit kan schadelijk zijn voor uw schoorsteen. Het is dan ook zeer aan te raden na een schoorsteenbrand een camera-inspectie uit te laten voeren en aan de hand van de resultaten verdere stappen te ondernemen.

Wij kunnen de complete schade afhandeling bij een schoorsteenbrand voor u verzorgen.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met ons!